X הוספה

רשת בתי המדרש בישראל

"רשת בתי המדרש בישראל" היא התאגדות של 18 ארגונים העוסקים בעיצוב זהות יהודית-ישראלית, ומפעילים מניפה רחבה של פעילויות: בתי מדרש, קהילות לומדות, סדנאות לימוד ואומנות, טקסי חיים, סמינרים למורים ולחיילים, ערבי עיון לקהל הרחב, פעילות לילדים, למשפחות ולבתי הספר, הכשרת מנחים ותוכניות לימוד לעולים חדשים. פעילות בתי המדרש, הפרושה בכל רחבי הארץ, פונה לקהל מגוון: דתיים, חילונים ומסורתיים, עולים וותיקים, נשים וגברים, מכל מגזרי החברה. מטרתנו המשותפת היא להפוך את התרבות היהודית למרכיב חי ופועל בחברה הישראלית וסבורים כי גישה פתוחה ושוויונית תאפשר לתרבותנו להפוך למצע תרבותי משותף המאיר את הסוגיות עמן אנו מתמודדים כיחידים וכחברה. בתי המדרש מבקשים לגשר בפעילותם על הפערים החברתיים, כלכלים ואידיאולוגים בחברה הישראלית, להזמין כל ישראלי להיות בן בית בתרבות היהודית ולאפשר הרחבת אופקים תרבותית - יהודית. בבתי המדרש מתפתחת שפה יהודית-ישראלית עשירה, השואבת מן המסורת היהודית ומהתרבות הכללית. מעגלי השפעתה של שפה זו, הולכים ומתרחבים ומשתקפים כבר היום בעשייה החברתית ובתרבות הישראלית. כמסגרת מקצועית על-ארגונית, "רשת בתי המדרש בישראל" הוקמה כדי להעצים ולתמוך בפעילות הארגונים החברים בה, להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהם, ולהרחיב את המודעות הציבורית לנעשה בבתי המדרש.


פעילות רשת בתי מדרש נתמכת ע"י הפדרציה היהודית של ניו יורק.
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו