X הוספה

מקור

"אלף בית", בן סירא, נוסח א'

 
 
מפני מה העורב הולך ברקידה?
פעם אחת ראה העורב יונה הולכת הליכה יפה יותר מכל העופות,ישרה בעיניו הליכת היונה,
אמר בלבו:
 אלך גם אני כמותה.
והיה משבר עצמיו בהליכה, והיו העופות משחקים לו.
נתבייש העורב ואמר:
אחזור להליכתי הראשונה.
בא לחזור ולא היה יכול. ששכח הליכתו הראשונה והיה כמרקד.
ולא עלתה בידו לא הליכה ראשונה ולא הליכה שניה.

 

 
תגיות אותנטיות, עורב ויונה
 
 
דפי לימוד שבהם מופיע מקור זה:
הזמנה לאותנטיות יוצר: ממזרח שמש, ממזרח שמש
 
 
נוצר ע"י  

ממזרח שמש

  ב - 22/09/2013 מאושר

 


 
   
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו