X הוספה

מקור

אמנון שָמוֹש,מתוך "סיפורים מבית-ספר עממי", בתוך קנה וקנמון, הוצאת מסדה, 1979

 
 

אסרתי על אמא לדבר אתי ערבית ברחוב. כשהיתה מתקשה במציאת המלה העברית היתה פונה לצרפתית לעזרה; וגם אז הייתי מסמיק ובוחן בדאגה אם יש סביבנו מי ששומע אותה בקלקלתה. הדיבור הערבי הסגיר את מוצאי. אמת ניתנה להיאמר, גם חברִי שליין השׁביע את אביו שלא יפנה אליו באידיש בפני החברים. אך זו רק מחציתה של אמת; ומחציתה השנייה, שאידיש התהלכה כגבירה (מזדקנת) בחוצות תל-אביב ושפת בני-הגר צרמה אוזניהם של בני אדם מן היישוב. בושה וגאווה התנצחו והתמרפקו בתוכי; לא נתנו לי מנוח. [...]

 
תגיות בית, עליה, זרות, קליטה
 
 
דפי לימוד שבהם מופיע מקור זה:
להרגיש בבית יוצר: המדרשה באורנים, נפגשים בשביל ישראל
 
 
© מוגן בזכויות יוצרים
זכויות יוצרים שמורות למחבר ולהוצאה 
נוצר ע"י  

המדרשה באורנים

  ב - 24/05/2012 מאושר ונבדק

 


 
   
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו