X הוספה

יחיד וחברה > חינוך

 

הורים ומורים

מנחי עתי"ד חל"ד מפעלים חינוכיים

דף מספר 8 בסדרה חדר מורים לומד. דפים נוספים בסדרה << >>

מהו היחס הראוי בין ההורים למורים וכיצד יש להתנהג במקרה של מחלוקת?


דף לימוד זה, של חלד, נכתב על מנת לעורר דיון בחדר המורים ויכול לשמש צוותים חינוכיים שונים.

בית ספר, הורים, חינוך, מורים, מחלוקת, מעורבות

  דף הלימוד מיועד ל: מבוגרים.
לא נדרש ידע קודם כלל לציבור הלומדים. קישורים לרקע והרחבה: לדף המעוצב באתר חלד דף לימוד זה: מאושר
הנחיות למנחה
 

יצרתם מעבר עמוד חדש. לחצו וגררו אותו למקום הרצוי בדף
ליצירת מעברי עמוד נוספים לחצו על כפתור 'הוספת מעבר עמוד' בתחתית הדף

הורים ומורים

המורה, ההורה ומה שביניהם
...פעמים רבות הדיאלוג בין המורים וההורים רווי מתח וקונפליקטים. יש בו מאבקי כוח, תסכול, עלבון וחוסר אונים. כל צד מרגיש שהאחר מחבל בתהליך ולכן אף צד אינו מסוגל להתמודד עניינית ולעזור לילד שבו למעשה עוסקים.

...זכותם של ההורים להיות רגשניים, לא ענייניים, תוקפניים. אין זה מומלץ, ולא רצוי גם עבורם – אך הם ההורים. הם מעורבים רגשית, ילדם במצוקה, והם מנסים כמיטב יכולתם להשיג את מטרותיהם.

...אין זה תפקיד המורים לחנך את ההורים – תפקידם הוא להוביל את הדיאלוג ליעדו.

...המורים הם מומחי החינוך והדיאלוג ולכן האחריות עליהם לטוב ולרע.
חלי ברק - שטיין, פסיכולוגית חינוכית, מתוך מודל לל"ב - מודל לדיאלוג מורים הורים
  • האם אתם מסכימים עם דעתה של הכותבת כי האחריות לניהול הדיאלוג במקרה של מחלוקת היא על המורים?
  • לאילו מיומנויות אתם זקוקים כדי לנהל דיאלוג בונה עם הורים?
מחלוקת שלא מחלקת

אמר ר' אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל.
וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן. 

תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף יג, עמוד ב
  • האם המודל שמייצגים "בית הלל" מתאים לניהול מחלוקת עם הורים? במשנה מוזכר שאף על פי שבית שמאי ובית הלל היו חלוקים בתחומים רבים, בכל זאת הם לא נמנעו מלהתחתן אלה עם אלה.
  • האם אתם מסוגלים להיות בקשרי ידידות חמים עם הורים שאתם מצויים אתם במחלוקת? מה הדבר מלמד על טיב המחלוקת ביניכם?
ההורים - אויבים, לקוחות או שותפים לדרך?
חיים עמית, פסיכולוג חינוכי, מייחס השפעה מכרעת לדימוי שיש למנהלים ולמורים על ההורים ליכולתם להגיע לשיתוף פעולה עם ההורים לטובת כל הצדדים: אם הם רואים בהורים אויב - הם נלחמים בהם, אם הם רואים בהם לקוח - צריך לספק אותם, ואם הם רואים בהורים משאב כלכלי - צריך לנצל אותם.
"התפישה הרואה בהורים שותפים לדרך היא הרצויה ביותר אבל גם הקשה ביותר ליישום כי היא מחייבת יחסים של הערכה וכבוד הדדיים וחלוקת תפקידים".
רותי גליק, בין מעורבות להתערבות, "שיעור חופשי", גיליון 78
  • איזה דימוי יש להורי התלמידים בעיניכם?
  • מהם התחומים שבהם חשובה לכם שותפות ההורים ומהם התחומים שבהם אתם מעוניינים להיות הסמכות הבלעדית?
   
תגובות (0 תגובות)

מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו