X הוספה

בניית דף לימוד

בניית דף לימוד
יש לכם דף להוסיף למאגר?
יש לכם נושא ללימוד? מחפשים מקורות השראה?
צרו דף לימוד
והזינו בו את
התכנים שלכם צרו דף לימוד
חפשו מקורות
ובנו מהם דף
לימוד חדש חפשו
חפשו דף לימוד קיים, שכפלו אותו וערכו בו שינויים חפשו
+ מעגל השנה + חיי אדם + יחיד וחברה + אמונות ודעות + אדם ומרחב + תרבות + השבת + פרשת השבוע
 

מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו